2012-04-26

Shell - Gränna

Shellmacken byggdes 1963 och lade ner i början på 70-talet förmodligen eftersom Esso kom att äga Gyllene Uttern. Macken övergavs och hyrdes ut för polkagristillverkning. Esso byggde en ny bensinstation vid Galgen i samband med att motorvägen Gränna - Ödeshög blev klar i november 1972. Mail & Källa

Här är en nytagen bild

Spökmackar

En ny bok om mackar ...


via han Larsson

2012-04-18

Bilverkstad - Skottorp

Skottorp ligger ett par kilometer norr om Hallandsåsen och här gick Riksväg 2 förbi. Jag vet inte om byggnaden är så gammal men jag förmodar att det varit en mack en gång i tiden för inte allt för länge sedan. http://kulturinatur.blogspot.se/2012/04/bilverkstaden-i-skottorp.html