2011-12-23

Shell - Skelleftehamn

Med denna vinterbild på Shellmacken i Skelleftehamn
tillönskas alla läsare av Mack & Motell en God Jul!