2012-04-26

Shell - Gränna

Shellmacken byggdes 1963 och lade ner i början på 70-talet förmodligen eftersom Esso kom att äga Gyllene Uttern. Macken övergavs och hyrdes ut för polkagristillverkning. Esso byggde en ny bensinstation vid Galgen i samband med att motorvägen Gränna - Ödeshög blev klar i november 1972. Mail & Källa

Här är en nytagen bild

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!