2012-01-31

Nalles Motell - Arboga

Vykort från 1970-talet över det klassiska långtradarfiket
och motellet invid dåvarande E18/E3 i Arboga.

Den 31 januari brandhärjades Nalles. Motellet, som stängdes
2000, hade under det senaste året tjänat som flyktingförläggning.

2012-01-17

Bensinappen

Bensinfinnaren visar dig var närmaste bensinstation finns. Avståndet till bensinstationerna i din närhet visas i listan och uppdateras vid förflyttning. Växla till kartläget för att få en uppfattning om var de befinner sig i förhållande till din position. Välj en station för att få vägbeskrivning. Tankar du oftast hos ett särskilt bensinbolag kan du välja det under inställningsfliken.