2017-02-11

Carlssons Lanthandel - Moliden, Jönköping


Carlssons lanthandel Moliden Jönköping foto från 60-talet.
På andra sidan vägen hade de en Nynäs/Shell bensinstation, hela denna affärsverksamhet lades ner i slutet av 60-talet.
Ett flygfoto över både mack och butik är omslagsbild på en bok skriven av Göran Willis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!