2012-02-12

BP, Linnégatan - Malmö

En prydlig bensinstation i glas och betong

Butiken är riven men man kan fortfarande tanka här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!