2011-08-21

Caltex - Månkarbo

Ett flygfoto över Caltex i Månkarbo på gamla
Rikstretton mellan Uppsala och Gävle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!