2011-07-22

Shell i Dvärsätt

Foto taget av Imperial 58 år 2010

Gammalt flygfoto lånat från www.dvarsattsbyalag.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!