2010-09-05

BP - Naum


BP i Naum utmed E3 söder om Vara en gång på 70-talet. Idag ser samma mack ut så här, Macken är borta det finns en servicebutik och Vägkrogen Prästkragen. På de tre pumpfundamenten i betong finns numera bara papperskorgar och GB glassreklam.

via

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!