2010-01-20

Mandys - Älvsered

Lite utanför ämnet för sidan, men detta är en nedlagd mack som numera inhyser ett nostalgiskt café. Älvsered ligger utmed v154.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!