2009-11-06

Gulf - Askerby


En Gulf-mack helt klart.
Nerlagd, absolut.
Askerby, yes.
Mer vet jag inte.
Detta är ett s.k. "nätfynd" ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!