2009-08-13

St1 - Mullsjö

St1 i Spåneryd, Mullsjö

Tidigare en Gulf mack men nu en St1 automatstation.
Notera Trabanten på taket.

1 kommentar:

Tack för att du ger feedback och information!