2009-08-14

Shell, Hornsgatan - Stockholm

Hornsgatan vid korsning Kristinehovsgatan 20 juli 1962.

Foto: Gatu- och fastighetskontoret

Något senare, men före september 1967

foto. Peter Sjunnefeldt

13 augusti 2009 ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!