2009-08-24

OKQ8, Jönköpingsgatan - Helsingborg"Ronny och Ingrid Gustavsson undrar vad som ska hända med tomten i hörnet Jönköpingsgatan-Sofiebergsvägen där OKQ8-macken låg?
OKQ8 har utfört saneringsarbete så att det kan byggas bostäder på tomten. Enligt vad HD erfar finns det spekulanter men tomten är ännu inte såld.
Mackepoken, härintill Husensjö skola, tog slut efter 45 år. Det var Esso som i december 1962 fick bygglov för stationen som sedan innehades i tur och ordning av Statoil, OK och OKQ8.
2006 drogs bemanningen in och Magnus Ek, etablerare på bensinbolaget, förklarade då i tidningen:
”Läget är inte tillräckligt bra och marginalerna har blivit mindre i bensinbranschen.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!