2009-08-10

Linnégatan - Stockholm

Linnégatan 51 och enligt alla rykten och välunderrättade källor var detta en gång en BP-mack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!