2009-08-26

Hydro - Mullsjö

Ännu en nerlagd Hydro-mack som tidigare var Mobil.

1 kommentar:

Tack för att du ger feedback och information!