2009-08-19

Esso, Hornsgatan - Stockholm

Hornsgatan 35, 1963.

foto: Jan Tengnér

samma foto något beskuret; foto: Jan Tengnér

Hornsgatan 35, 2009.
Full tank har fått en annan betydelse :)!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!