2009-08-12

BP - Mullsjö

BP macken i Mullsjö. Ett GP63 inlägg.

Numera Statoilmacken.
Foto Raggmunk

1 kommentar:

Tack för att du ger feedback och information!