2009-08-02

BP - Lindesberg

Byggdes 1970, revs ca 1990 Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!