2009-08-23

Bilisten - Fritsla

En gammal mack intill Järnvägsstationen i Fritsla, numera Bilisten, säkert ett antal märken innan dess. Utmed gamla v41.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!