2009-07-29

Mobil - Kallhäll

Enköpingsvägen längs gamla sträckningen av E18, eller Rikstolvan som den hette före 1962.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du ger feedback och information!